Chcem vedieť všetko

Číslo riadku

Pin
Send
Share
Send


rovno je to jednorozmerná čiara ktorý je zložený z nekonečného sledu bodov, predĺženého rovnakým smerom. číselná je medzitým prídavné meno, ktoré sa vzťahuje na to, čo je spojené s čísla (označenia, ktoré vyjadrujú množstvo).

Po preskúmaní týchto definícií sa môžeme predstaviť pojmu číselný riadok , Toto je čiara, na ktorej sú grafy zvyčajne vykreslené. celé čísla ako body oddelené a rovnomerná vzdialenosť , Týmto spôsobom číselný riadok uľahčuje sčítanie a odčítanie, čo je veľmi užitočné, keď chcete niekoho naučiť tieto operácie.

Číselný riadok je známy aj ako kráľovská rovina , pretože je to priamka, v ktorej je možné nájsť sada reálnych čísel, do ktorých môžeme umiestniť racionálne čísla (nula, záporné a kladné čísla) a iracionálne (čísla, ktoré nemožno vyjadriť zlomkom) m / n, pričom obidve zložky sú celé čísla a n, viac alebo menej ako nula).

Na zobrazenie čísiel v číselnom riadku môžete použiť a dvojstranná korešpondencia , koncept definovaný nižšie: ak sa vezmú dve zodpovedajúce sady, sú X meno pôvodného e a na konci, dvojsmerná korešpondencia je taká, v ktorej každý prvok prvého má iba jeden obraz a každý obraz, jeden pôvodný prvok; Pri zaznamenávaní tejto korešpondencie si môžeme všimnúť, že každý prvok množiny X odchádza iba jedna šípka, rovnako ako každá z druhej sady dostane iba jednu.

Ďalším spôsobom, ako pochopiť grafické znázornenie čísel na riadku tohto typu, je myslieť si, že medzi každým z jeho bodov a reálnymi číslami bijektívna funkcia , Jednoducho povedané, toto funkcie Vyskytuje sa, keď každý prvok počiatočnej sady má pri príchode iný obraz a každý z týchto prvkov zodpovedá jednému z výstupov. Je dôležité poznamenať, že množstvo prvkov oboch sád musí byť rovnaké, aby sa splnila bijektívna funkcia.

Číselný riadok sa zvyčajne delí na dve časti: naľavo od a bod čo predstavuje číslo 0 , záporné čísla , pohybujú sa sprava doľava. Na druhú stranu bodu 0 , nasledujú kladné čísla , Je dôležité, aby sa rovnováha medzi jednotlivými bodmi zachovala, pretože medzi jednotlivými číslicami existuje jednotka rozdielu.

Už sme spomenuli, že čiary sú tvorené nekonečnými bodmi. Pretože čísla sú tiež nekonečný , číselný riadok sa môže neobmedzene rozširovať v oboch smeroch.

Vďaka číselnému riadku je veľmi ľahké určiť, ktoré číslo je vyššia do iného: stačí sa pozrieť na to, ktorý z nich je vpravo. Predpokladajme, že niekto nezistí, či číslo 7 je väčší ako 5 alebo naopak Keď na číselnom riadku nájdete obe čísla, všimnete si, že 7 je situovaný doprava, a preto je väčší ako 5 .

Je potrebné uviesť, že číselný riadok sa používa aj v grafickom znázornení funkcií matematika veľmi zložité, pretože tiež umožňuje lokalizovať zlomky, pričom je potrebné starostlivo rozdeliť jednotlivé segmenty. V skutočnosti pri kreslení karteziánskych osí (x , a a z ) Na overenie určitého výpočtu nerobíme nič iné, iba vytvárame číselné riadky umiestnené tak, aby bolo možné previesť výsledky rovnice do grafu, aby sa uľahčilo jej pochopenie.

Pin
Send
Share
Send